Skuteczną i najszybszą drogą do uzyskania nowych kwalifikacji zawodowych lub poszerzenia dotychczasowej wiedzy oraz umiejętności są kursy, szkolenia i seminaria. Centrum Kształcenia Dorosłych „ LIBER” oferuje szeroką gamę szkoleń umożliwiających doskonalenie w danej dziedzinie, przekwalifikowanie , zdobycie zawodu a także uzyskanie tytułów kwalifikacyjnych, mistrzowskich lub uprawnień zawodowych niezbędnych we współczesnym rynku pracy.

Wysoką jakość kształcenia zapewnia kadra wykładowców i instruktorów zajęć praktycznych z uprawnieniami pedagogicznymi. Posiadają oni wykształcenie o profilu zgodnym z charakterem prowadzonych zajęć, a także długoletnie doświadczenie zarówno dydaktyczne, jak i zawodowe.

Posiadamy liczne wymagane przepisami zgody, programy, upoważnienia do prowadzenia specjalistycznych szkoleń Priorytetem naszym jest prowadzenie szkoleń i kursów z uwzględnieniem aktualnego stanu prawnego oraz przy zastosowaniu nowoczesnych technik i metod nauczania.

CKD „Liber” organizuje otwarte jak również szkolenia wyjazdowe organizowane na terenie całego kraju. Program czas i miejsce prowadzonych szkoleń są dostosowane do indywidualnych potrzeb i specyfiki klienta
Zapraszamy do współpracy